Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Uvjerenje o ispunjavanju uslova pravnom licu za obezbijeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova
Naziv usluge

 Uvjerenje o ispunjavanju uslova pravnom licu za obezbijeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Poslove obezbjeđivanja kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova može da obavlja pravno ili fizičko lice, odnosno organ državne uprave koji ispunjava uslove u pogledu prostora, kadra i opreme, a uvjerenje o ispunjenosti tih uslova izdaje Agencija za civilno vazduhoplovstvo.


Gdje i kako

 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uslova pravnom licu za obezbijeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova podnosi se Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uslova pravnom licu za obezbijeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova, prilaže se i:

1)      Priručnik organizacije za obezbijeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova; i

2)      Form 4 obrazac za odgovorna i nominovana lica

 

Ako je neophodno, prilaže se i:

1)      Technical log system;

2)      Ovjereni primjerak ugovora o održavanju, koji ne mora sadržavati finansijske detalje;

3)      Odobrene MEL-ove; i

Programe održavanja.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Uvjerenje o ispunjavanju uslova pravnom licu za obezbijeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova se izdaje na neograničen period.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo:
1)      suspenduje odobrenje kad postoje opravdani razlozi u slučaju mogućeg ugrožavanja sigurnosti;
2)      suspenduje, ukida ili ograničava odobrenje ako se tokom audita ili na drugi način pronađe dokaz koji ukazuje na neusaglašenost sa zahtjevima predviđenim u ovom Aneksu (Dio-M Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove („Službeni list CG“, br. 57/15 i 69/15) ili djelimično ili u cjelosti suspenduju odobrenje ako organizacija ne ispoštuje rok koji su nadležne vlasti odobrile


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za izdavanje ovog uvjerenja i kontinuiranu provjeru ispunjavanja uslova plaća se godišnja naknada čiji iznos utvrđuje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 77 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)

 

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove („Službeni list CG“, br. 57/15 i 69/15)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazudhoplovstvo 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.