Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Odobrenje da se mogu izvoditi operacije vazduhoplova, u svrhu taksi prevoza ili panoramskih letova, sa aerodroma i letlišta za nekomercijalne operacije vazduhoplova
Naziv usluge

 Odobrenje da se mogu izvoditi operacije vazduhoplova, u svrhu taksi prevoza ili panoramskih letova, sa aerodroma i letlišta za nekomercijalne operacije vazduhoplova


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Vazduhoplov kojim se obavljaju taksi prevoz ili panoramski letovi može za slijetanje i polijetanje upotrebljavati i aerodrome za nekomercijalne operacije vazduhoplova i letilišta, na osnovu odobrenja Agencije za civilno vazduhoplovstvo.


Gdje i kako

 Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje operacija vazduhoplova, u svrhu taksi prevoza ili panoramskih letova, sa aerodroma i letlišta za nekomercijalne operacije vazduhoplova, podnosi se Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Potrebno je priložiti:

  1. Kopiju certifikata vazdušnog operatora – AOC; i
  2. Saglasnost operatora aerodroma za nekomercijalne operacije vazduhoplova i letilišta da operator vazduhoplova kojim se obavljaju taksi prevoz ili panoramski letovi može obavljati letove sa tih aerodroma.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 50 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.