Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Ovlašćenje za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja
Naziv usluge

 Ovlašćenje za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

Ovlašćenje za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje ovlašćenja, podnosi se Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Neophodno je samo podnijeti zahtjev za izdavanje ovlašćenja


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Prvo ovlašćenje za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja se izdaje na period do dvije godine.


Uslovi za produženje važenja licence

Zahtjev za produženje važenja ovlašćenja organizacija za osposobljavanje dostavlja Agenciji za civilno vazduhoplovstvo najkasnije 90 dana prije isteka važenja ovlašćenja.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ako Agencija tokom kontinuiranog nadzora utvrdi da ovlašćena organizacija za osposobljavanje ne ispunjava uslove na osnovu kojih je izdato ovlašćenje, Agencija će privremeno ukinuti ili ukinuti izdato ovlašćenje


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za izdavanje ovlašćenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja plaća se:

1) Administrativna taksa u iznosu od 5,00€ za zahtjev; i
2) Administrativna taksa u iznosu od 5,00€ za izdato rješenje.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Čl. 45 i 53 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)
Pravilnik o stručnom osposobljavanju lica koja obavljaju poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja na aerodromu („Službeni list CG“, broj 20/14)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.