Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Certifikat aerodromu koji se koristi za pružanje usluga vazdušnog prevoza
Naziv usluge

 Certifikat aerodromu koji se koristi za pružanje usluga vazdušnog prevoza


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

Certfikat aerodroma Agencija izdaje operatoru aerodroma za aerodrom koji se koristi za pružanje usluga vazdušnog prevoza i izvođenje operacija instrumentalnog prilaska ili odlaska


Gdje i kako

Operator aerodroma podnosi zahtjev za izdavanje certifikata aerodromu koji se koristi za pružanje usluga vazdušnog prevoza Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Za izdavanje certifikata prilaže se sljedeća dokumentacija:

1) aerodromski priručnik;

2) priručnik za upravljanje sigurnošću;

3) aerodromski program bezbijednosti vazdušnog saobraćaja;

4) aerodromski plan za vanredne situacije;

5) planovi zaštite i spašavanja višeg reda;

6) dokaz o radnom iskustvu i stručnoj osposobljenosti rukovodećih i odgovornih lica; i

7) druga dokumentacija (sigurnosna procjena, finansijska sposobnost i ekološka procjena).


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Certifikat aerodromu koji se koristi za pružanje usluga vazdušnog prevoza se izdaje na neograničen period.


Uslovi za produženje važenja licence

 Ponovno ispunjavanje uslova usled kojih mu je ukinut ili privremeno ukinut certifikat.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Certifikat aerodroma Agencija će ukinuti ako operator aerodroma prestane da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih mu je izdat certifikat ili privremeno ukinuti do ispunjava uslova zbog kojih mu je privremeno ukinut certifikat.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za izdavanje certifikata aerodroma plaća se naknada i godišnja naknada za kontinuiranu provjeru ispunjenosti uslova.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 40 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.