Ministarstvo sporta i mladih


logo

Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Ministarstva sporta i mladih

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Ministarstva sporta i mladih


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo sporta i mladih


Opis

 Ovdje možete elektronskim putem podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Ministarstva sporta i mladih


Gdje i kako

 Osim na Portalu eUprave zahtjev možete i podnijeti i u arhivi Ministarstva sporta i mladih na adresi: Svetlane Kane Radović br.3


Korisni linkovi

Ministarstvo sporta i mladih 


Pravna podloga

 Zakon o slobodnom pristupu informacijama


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.