Ministarstvo pravde


logo

Zahtjev za otvaranje/ ukidanje/ izmjenu korisničnog naloga na informacionom sistemu: Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za otvaranje/ ukidanje/ izmjenu korisničnog naloga na informacionom sistemu: Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde 


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde 


Opis

Pristup Registru

Član 3

Korisnici ostvaruju pristup Registru preko internet konekcije, koristeći u tu svrhu dodijeljeni korisnički nalog.

 

Korisnički nalog

Član 4

Korisnički nalog obuhvata korisničko ime i pripadajuću lozinku koji podrazumijevaju tajne alfanumeričke podatke koji omogućavaju elektronski pristup Registru. Korisnički nalog može biti izmjenjen ili ukinut na zahtjev obveznika.

 

Zahtjev za dodjeljivanje

Član 5

Zahtjev za dodjeljivanje, korisničkog naloga internom kontroloru Ministarstvu pravde podnosi obveznik na obrascu koji je odštampan uz ova Pravila i čini njegov sastavni dio. U određenim slučajevima starješina obveznika može zahtijevati otvaranje novog, odnosno ukidanje postojećeg  korisničkog naloga internom kontroloru. O dodjeljivanju, odnosno ukidanju korisničkog naloga internom kontroloru Ministarsvo pravde pismeno obavještava obveznika.

 

Postupanje po zahtjevu

Član 6

Kontrolni administrator utvrđuje kompletnost i validnost podnijetog zahtjeva iz člana 5 ovih Pravila i vrši dodjelu/ukidanje korisničkog naloga internom kontroloru. Kontrolni administrator na zahtjevu za otvaranje/ukidanje korisničkog naloga, upisom klauzule „SAGLASAN/SAGLASNA“  isti prihvata ili ga u protivnom odbacuje upisom klauzule „NESAGLASAN/NESAGLASNA“.

 

Dodjeljivanje korisničkog naloga internom administartoru

Član 9

Interni kontrolor vrši dodjelu korisničkog naloga internom administartoru na način i postupak propisan za kontrolnog administartora. Nakon dodjeljivanja korisničkog naloga kontrolni administrator o istom pismeno obavještava obveznika istovremeno dostavljajući pisani dokumenat koji sadrži tajne alfanumeričke podatake internog kontrolora. Korisnički nalog interni kontrolor ne može saopštavati drugim licima.

Pristup Registru korisnik ostvaruje upotrebom korisničkog naloga i u tu svrhu koristi isključivo svoj  korisnički nalog.

 

Promjena tajne šifre u korisničkom nalogu

Član 11

Po preuzimanju pisanog dokumenta o korisničkom nalogu i po saznaju njegovih tajnih podataka, korisnik će ostvariti prvu prijavu u Registaru i  izvršiti promjenu tajne šifre  kako bi ostvario potpunu tajanost svog korisničkog naloga.


Gdje i kako

Zahtjev za dodjeljivanje
Član 5
Zahtjev za dodjeljivanje/otvaranje, korisničkog naloga internom kontroloru Ministarstvu pravde podnosi obveznik na obrascu koji je odštampan uz ova Pravila i čini njegov sastavni dio.
U određenim slučajevima starješina obveznika može zahtijevati otvaranje novog, odnosno ukidanje postojećeg  korisničkog naloga internom kontroloru.
O dodjeljivanju, odnosno ukidanju korisničkog naloga internom kontroloru Ministarsvo pravde pismeno obavještava obveznika.
 
Adesa. Vuka Karadzića br 3, Podgorica
Email.  drazen.radonjic@mpa.gov.me
Tel.  +382 20 407 513 


Korisni linkovi

http://www.pravda.gov.me/rubrike/Registar-novcanih-kazni 


Pravna podloga

Zakona o prekršajima ("Službeni list CG", br. 1/11) 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (3):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.