Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Odobrenje za sticanje statusa poznatog pošiljaoca (teret i pošta)
Naziv usluge

 Odobrenje za sticanje statusa poznatog pošiljaoca (teret i pošta)


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Opis

 Odobrenje za sticanje statusa poznatog pošiljaoca (teret i pošta)


Gdje i kako

 Zahtjev se podnosi na arhivu Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore

Ul. Josipa Broza Tita bb, Podgorica

( tel. 020/625-207 )


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 -          Prepisati uslove iz NPBCV

-          Program bezbjednosti

-          Interna kontrola

-          Obuka osoblja

-          Imenovanje odgovorne osobe

-          Deklaracija o obavezama


Period važenja licence

 Do 5 godine


Uslovi za produženje važenja licence

 Isto kao i kod početne (vrši se validacija/kontrola na licu mjesta)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 U slučaju da ACV tokom inspekcijskog nadzora utvrdi ozbiljne nedostatke od propisanih standarda


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa 2 x 5,00 eura


Dokumentacija koju korisnik prilaže

-     Program bezbjednosti

-      Interna kontrola

-      Dokaze o završenim obukama

-      Akt o imenovanje odgovorne lica

-      Deklaracija o obavezama


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 ZOVS - Član 139 stav 2
NPBCV – Dio III, tačka 6.5.1
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.