Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Odobrenje za regulisanog snabdjevača zaliha namijenjenih potrošnji tokom leta (ketering)
Naziv usluge

 Odobrenje za regulisanog snabdjevača zaliha namijenjenih potrošnji tokom leta (ketering)


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Opis

 Odobrenje za regulisanog snabdjevača zaliha namijenjenih potrošnji tokom leta (ketering)


Gdje i kako

 Zahtjev se podnosi na arhivu Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore

Ul. Josipa Broza Tita bb, Podgorica

( tel. 020/625-207 )


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

-          Prepisati uslove iz NPBCV

-          Program bezbjednosti

-          Interna kontrola

-          Obuka osoblja

-          Imenovanje odgovorne osobe

-          Dekleracija o obavezama


Period važenja licence

 Do 5 godine


Uslovi za produženje važenja licence

 Isto kao i kod početne (vrši se validacija/kontrola na licu mjesta)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 U slučaju da ACV tokom inspekcijskog nadzora utvrdi ozbiljne nedostatke od propisanih standarda


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa 2 x 5,00 eura


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 -     Program bezbjednosti
-      Interna kontrola
-      Dokaze o završenim obukama
-      Akt o imenovanje odgovorne lica

-      Dekleracija o obavezama


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 ZOVS - Član 139 stav 2
NPBCV – Dio III, tačka 8.2.3.1
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.