Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Odobrenje za upotrebu bezbjednosne opreme koja se koristi u civilnom vazduhoplovstvu
Naziv usluge

 Odobrenje za upotrebu bezbjednosne opreme koja se koristi u civilnom vazduhoplovstvu


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Opis

 Odobrenje za upotrebu bezbjednosne opreme koja se koristi u civilnom vazduhoplovstvu


Gdje i kako

 Zahtjev se podnosi na arhivu Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore

Ul. Josipa Broza Tita bb, Podgorica

( tel. 020/625-207 )


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Vazdušni saobraćaj


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama


-          Zahtjev za koju opremu se trazi odobrenje

-          Eventualno dokaz da je oprema sertifikovana, tj da zadovoljava standarde propisane NPBCV, odnosno važećom EU regulativom


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Administrativna taksa 2 x 5,00 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 ZOVS - Član 139 stav 2
NPBCV – Dio III, tačka 12.1.1
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.