Uprava za inspekcijske poslove


logo

Rješenje o saglasnosti za privremeni pogon elektroenergetskog objekta
Naziv usluge

 Rješenje o saglasnosti za privremeni pogon elektroenergetskog objekta


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za inspekcijske poslove - Odsijek za elektroenrgetsku inspekciju


Opis

 Privremeni pogon elektroenergetskih objekata, ova saglasnost podrazumijeva utvrđivanje uslova da objekat može privremeno biti pušten u pogon kako bi se završio objekat u skladu sa propisima i projektnom dokumentacijom-kada je u pitanju “uklapanje” u elektroenergetsku mrežu, takođe kad se vrši rekonstrukcija objekta, da ne bi dolazilo do dugog prekida pogona, za  pojedine faze, za koje, inspekcijskim pregledom, se utvrdi da su završene, daje se saglasnost za privremeni pogon dok se ne završi kompletan objekat. Nakon završetka objekata, u cjelosti, u skladu sa projektnom dokumentacijom I propisima, se nastavlja propisani postupak pribavljanja upotrebne dozvole.


Gdje i kako

 Uprava za inspekcijske poslove, Oktobarske revolucije 130 Podgorica
(020234369)
Fax 020 234 424


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Elektroenergetika: EPCG-Proizvodnja; CGES i CEDIS 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Projektna, atestna, ispitna i gradilišna dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata


Rok za izdavanje licence

 Do 5 dana


Period važenja licence

 Do 60 dana, uz obavezu obrazloženja trajanja 


Uslovi za produženje važenja licence

 Ukoliko nije pribavljena upotrebna dozvola iz opravdanih razloga 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ukoliko se postupa mimo utvrđenih uslova, protivno zakonu i propisima


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Zahtjev uz izjašnjenje da je pripremljena kompletna dokumentacija u skladu sa zakonom i objekat spreman za pogon


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Saglasno Zakonu o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 005/16, 051/17) (član 225 Prava i dužnosti elektroenergetskog inspektora i član 183 Zabrana priključenja i privremeno priključenje)  


Korisni linkovi

Uprava za inspekcijske poslove 


Napomena

 Ovaj dokument se izdaje provjerom dokumentacije kao i neposrednim inspekcijskim pregledom, te tako nije moguće izdati isti elektronski samo na osnovu pribavljene dokumentacije.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.