Uprava za inspekcijske poslove


logo

Rješenje o davanju saglasnosti za probni rad postrojenja
Naziv usluge

 Rješenje o davanju saglasnosti za probni rad postrojenja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za inspekcijske poslove - Odsijek za termoenergetsku inspekciju


Opis

 Probnim radom se ispituje funkcionisanje ugrađenih instalacija, opreme i postrojenja, utvrđuje kvalitet izvedenih radova, ugrađenog materijala i ispunjavanje projektom predviđenih parametara tehničkog procesa.


Gdje i kako

 Uprava za inspekcijske poslove, Oktobarske revolucije 130 Podgorica
(020234369)
Fax 020 234 424


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Sve djelatnosti koje imaju opremu koja je u nadležnosti Termoenergetske inspekcije


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Gradilišna dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, saglasnosti organa regulisane posebnim zakonima, atestno-tehnička dokumentacija i izjave o usaglašenosti za ugrađenu opremu, dokumentacija o ispitivanjima instalacija i opreme, kao i izjave izvođača radova i nadzornog organa


Rok za izdavanje licence

 Ne postoji definisan rok, a zavisi od spremnosti objekta i kompletnosti dokumentacije


Period važenja licence

 Do dobijanja upotrebne dozvole za objekat a rok mora biti definisan projektom


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se može produžiti ako iz opravdanih razloga u ostavljenom roku ne mogu da se izvrše sva ispitivanja predviđena programom probnog rada


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Čl. 105, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 


Korisni linkovi

Uprava za inspekcijske poslove 


Napomena

 Ovaj dokument se izdaje provjerom dokumentacije kao i neposrednim inspekcijskim pregledom, te tako nije moguće izdati isti elektronski samo na osnovu pribavljene dokumentacije.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.