Управа за шуме


лого

Увјерење о поријеклу дрвних сортимената из приватних шума
Назив услуге

Увјерење о поријеклу дрвних сортимената из приватних шума


Орган задужен за спровођење

Управа за шуме Црне Горе


Надзорни орган

Министарство пољопривреде и руралног развоја


Опис

Увјерење о поријеклу дрвних сортимената је извод из књиге пријема дрвних сортимената на основу којег се дрвни сортименти стављају у промет


Гдје и како

Управа за шуме – шефу подручне јединице лично


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Шумарство и дрвопрерада


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Рјешење о сјечи, извод из Књиге пријема дрвних сортимената


Рок за издавање лиценце

30 дана


Период важења лиценце

Један дан


Услови за продужење важења лиценце

Захтјев за продужење


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Такса по цјеновнику за дрвне сортименте


Документација коју корисник прилаже

Захтјев за издавање Увјерења о поријеклу дрвних сортимената


Правна подлога

Закон о шумама и Правилник о начину дознаке стабала за сјечу, пријему и обиљежавању дрвних сортимената
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (5):

Да (2):
Не (2):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.