Uprava za šume


logo

Uvjerenje o porijeklu drvnih sortimenata iz državnih šuma
Naziv usluge

Uvjerenje o porijeklu drvnih sortimenata iz državnih šuma 


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za šume Crne Gore


Nadzorni organ

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

Uvjerenje o porijeklu drvnih sortimenata je izvod iz knjige prijema drvnih sortimenata na osnovu kojeg se drvni sortimenti stavljaju u promet


Gdje i kako

Uprava za šume – šefu područne jedinice lično


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Šumarstvo i drvoprerada


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Rješenje o sječi, izvod iz Knjige prijema drvnih sortimenata


Rok za izdavanje licence

30 dana


Period važenja licence

Jedan dan


Uslovi za produženje važenja licence

Zahtjev za produženje


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Taksa po cjenovniku za drvne sortimente


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o porijeklu drvnih sortimenata


Pravna podloga

Zakon o šumama i Pravilnik o načinu doznake stabala za sječu, prijemu i obilježavanju drvnih sortimenata
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (0):
Ne (3):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.