Agencija za nadzor osiguranja


logo

Ovlašcenje za obavljanje aktuarskih poslova
Naziv usluge

 Ovlašcenje za obavljanje aktuarskih poslova 


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Aktuarske poslove može obavljati samo ovlašćeni aktuar.
Ovlašćeni aktuar je lice koje ima ovlašćenje regulatornog organa za obavljanje aktuarskih poslova


Gdje i kako

 Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me

 

Radno vrijeme: 07 - 15 časova(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji)


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Ovlašcenje za obavljanje aktuarskih poslova može da dobije lice koje ispunjava sljedece uslove:

 
1.     posjeduje znanje jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori;
2.     ima položen strucni ispit za obavljanje poslova ovlašcenog aktuara;
3.     3) nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;
nije mu bilo oduzeto ovlašcenje za obavljanje poslova ovlašcenog aktuara.


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Regulatorni organ ce ovlašcenom aktuaru rješenjem izreci mjeru zabrane obavljanja djelatnosti iz clana 159 stav 2 tacka 1a Zakona o osiguranju, ako ovlašceni aktuar:

 
- ne postupi po mjeri upozorenja, odnosno
- pored izrecene mjere upozorenja ponovo prekrši obavezu iz clana 155 stav 2 Zakona o osiguranju.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 200 € 


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - čl. 153 stav 3 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (3):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.