Агенција за надзор осигурања


лого

Овлашћење за обављање послова заступања у осигурању
Назив услуге

 Овлашћење за обављање послова заступања у осигурању


Орган задужен за спровођење

 Агенција за надзор осигурања


Опис

 Послове заступања у осигурању може да обавља физичко лице које има овлашћење регулаторног органа за обављање послова заступања у осигурању


Гдје и како

На архиви Агенције за надзор осигурањаУл. Московска 17А М/Ц1, 81000 Подгорица, Црна Гора
 
тел: +382 20 513 502
фаx: +382 20 513 503
е-маил: агенција@ано.цо.ме
 
Радно вријеме: 07 - 15 часова
(документација уз захтјев мора бити предата у оригиналу или овјереној копији) 


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност осигурања 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.     Доказ о пословној способности,
2.     Доказ о положеном испиту за обављање послова заступања,
3.     Доказ да подносиоцу није изрицана мјера безбједности или заштитна мјера забране обављања дјелатности,
4.     Доказ да подносилац није правоснажно осуђиван за кривична дјела против имовине или привреде на казну затвора дужу од три мјесеца
5.    Прописана накнада за рјешавање по захтјеву 


Рок за издавање лиценце

Рјешавање по захтјеву - 60 дана


Период важења лиценце

Неограничено


Услови за продужење важења лиценце

 Лиценца се не продузава, подноси се нови захтјев


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Регулаторни орган ће одузети овлашћење за обављање послова заступања у осигурању лицу које:

 
1) је овлашћење добило на основу неистинитих и нетачних података;
2) престане да испуњава услове из члана 60 став 2 закона;
3) прекрши одредбе овог закона којима се уређује обављање заступање у осигурању.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

100 еура


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Законски основ  - чл. 72 Закон о осигурању ("Сл.лист РЦГ", бр. 078/06, 019/07, Сл.лист ЦГ", бр. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Подзаконски акти - Правилник о садржини и начину полагања стручног испита за обављање послова посредовања, односно заступања у осигурању (Сл.лист Црне Горе, бр. 47/09, 14/12).


Корисни линкови

 Агенција за надзор осигурања


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.