Agencija za elektronske medije


logo

Odobrenje za emitovanje posredstvom frekvencija za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju
Naziv usluge

 Odobrenje za emitovanje posredstvom frekvencija za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za elektronske medije


Opis

Emitovanje radio ili TV programa posredstvom pružaoca AVM usluge na zahtjev (Emiter)


Gdje i kako

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9

Telefon: +382 20 201 430

Fax: +382 20 201 440

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (pon-pet)

E-mail: ard@ardcg.org


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Emitovanje radijskog ili televizijskog programa


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Članovima 10 i 11 Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje ("Sl. list CG" 33/11) propisana su dokumenta koja se dostavljaju uz Zahtjev za izdavanje odobrenja za emitovanje


Rok za izdavanje licence

15 dana


Period važenja licence

10 godina


Uslovi za produženje važenja licence

Član 108 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17),
Član 35 Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Čl. 109 i 110 Zakona o elektronskim medijima,
Član 37 Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Čl. 4 Pravilnika o naknadama za AVM usluge
(Sl. list CG 25/11, 26/12, 38/14, 18/15, 11/16)


Pravna podloga

Zakon o elektronskim medijima, Pravilnik o izdavanju odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev


Korisni linkovi

http://www.ardcg.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=425&Itemid=26

http://www.ardcg.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2189&Itemid=26

http://www.ardcg.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2404&Itemid=26

http://www.ardcg.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2456&Itemid=26


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.