Direkcija za zaštitu tajnih podataka


logo

Dozvola za pristup tajnim podacima za pravno lice
Naziv usluge

 Dozvola za pristup tajnim podacima za pravno lice


Organ zadužen za sprovođenje

 Direkcija za zaštitu tajnih podataka


Nadzorni organ

 Ministarstvo odbrane


Opis

 Akt kojim se pravnom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje tajnog podatka


Gdje i kako

 Zahtjev se podnosi Direkciji za zaštitu tajnih podataka putem dostavljača (kurira) ili putem poštanske službe, na adresu Direkcija za zaštitu tajnih podataka, ulica Jovana Tomaševića broj 29 (zgrada Ministarstva odbrane),  81 000 Podgorica,  
Kontakt osoba: Olivera Bakrač (olivera.bakrac@nsa.gov.me) ; tel. i fax:020/246-274


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 U postupku zaključivanja i izvršavanja ugovora o nabavci roba, vršenju usluga ili izvođenju radova koji sadrže tajne podatke (povjerljivi ugovori)


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence


Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu

Uz zahtjev pravno lice prilaže dokaz:

  • da su obezbijeđene mjere i radnje za fizičku i informatičku bezbjednost tajnih podataka i
  • da zaposleni kojima je to potrebno za izvršenje ugovorenog posla imaju izdatu dozvolu za pristup tajnim podacima


Rok za izdavanje licence

 U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka


Period važenja licence

STROGO TAJNO – važi 3 godine

TAJNO – važi 5 godina

POVJERLJIVO – važi 10 godina


Uslovi za produženje važenja licence

 U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka:
Najkasnije 180 dana prije isteka važenja dozvole za pristup tajnim podacima može se podnijeti zahtjev za produženje važenja dozvole.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka:

Dozvola za pristup tajnim podacima prestaje da važi:

1) istekom vremena za koji je izdata, ako nije produženo njeno važenje;

2) prestankom obavljanja poslova koji zahtijevaju pristup tajnim podacima u organu i organizaciji;

3) na osnovu rješenja Direkcije donijetog u postupku provjere dozvole za pristup tajnim podacima;

4) smrću fizičkog lica ili prestankom postojanja pravnog lica kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Bez naknade


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu

 

Uz zahtjev pravno lice prilaže dokaz:

-        da su obezbijeđene mjere i radnje za fizičku i informatičku bezbjednost tajnih podataka i

-        da zaposleni kojima je to potrebno za izvršenje ugovorenog posla imaju izdatu dozvolu za pristup tajnim podacima

 

Prije izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu, Direkcija provjerava da li su u pravnom licu obezbijeđene mjere za zaštitu tajnih podataka.


Pravna podloga

 Zakon o tajnosti podataka,
Uredba o bližim uslovima i načinu sprovođenja industrijskih mjera zaštite tajnih podataka


Korisni linkovi

 www.nsa.gov.me


Napomena

 Prije podnošenja zahtjeva za pravno lice potrebno je podnijeti zahtjeve za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima za fizička lica u pravnom licu kojima je to potrebno za izvršenje ugovorenog posla.

 

Na osnovu dozvole za pristup tajnim podacima  za pravno lice, u slučaju potrebe, izdaju se NATO i EU sertifikati za pristup NATO i EU tajnim podacima, što je potrebno navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.