Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


logo

Licenca za obavljanje pojedinih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge
Naziv Licence

 Licenca za obavljanje pojedinih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Nadzorni organ

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis licence

 Obavljanje pojedinih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge i svih komercijalnih poštanskih usluga


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

Na arhivi Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, DŽ. Vašingtona 56 Podgorica, dostavljanjem Zahtjeva za izdavanje Licence za obavljanje pojedinih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge.


Snežana Stanišić 
Tel. +38220406741;
Fax. +38220406702;


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Poštanska djelatnost


Rok za izdavanje licence

Agencija odlučuje o zahtjevu za izdavanje licence 30 dana, od dana predaje zahtjeva


Period važenja licence

 10. godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Ponovno podnošenje zahtjevae i kompletne dokumentacije


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

U skladu sa članom 78a Zakona o poštanskim uslugama  Agencija će oduzeti licencu ako:

     1) je odluka o izdavanju licence donesena na osnovu netačnih podataka važnih za donošenje te odluke;

     2) ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobio licencu;

     3) ne obavlja poštanske usluge na način i pod uslovima utvrđenim licencom;

     4) ne postupi po rješenju poštanskog inspektora;

     5) u propisanom roku ne izvršava finansijske obaveze prema Agenciji;

     6) na zahtjev Agencije ne dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje poštanskih usluga;

     7) obavlja poštanske usluge po dampinškim cijenama, i

     8) u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti, u skladu sa zakonom.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

U skladu sa članom 81 Zakona o poštanskim uslugama i članom 1,2 i 3 Pravilnika o visini jednokratne i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ( "SL.list CG", br. 57/12) poštanski operatori za dobijanje licence plaćaju jednokratnu i godišnju naknadu i to:

-  Visina jednokratne naknade za izdavanje licence iznosi 2.500€

(1894 Naknada za licence poštanskih operatora) 

-  Poštanski operatori plaćaju godišnju naknadu u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini. 

Ako poštanski operator pored poštanskih usluga obavlja i druge djelatnosti, a ne vodi odvojeno računovodstvo za poštanske usluge, plaća godišnju naknadu u iznosu od 0,8% ukupno ostvarenog prihoda u prethodnoj godini. 

(1895 Godišnja naknada za poštanske operatore).

Godišnja naknada se plaća jednokratno.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o poštanskim uslugama ("Sl.list CG", broj 57/11, 55/16 i 55/18) i Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge ("Sl.list CG", broj 29/17 i 114/20) 
Korisni linkovi

 http://www.ekip.me


Originalni obrasci (formulari zahtjeva za izdavanje licence)

Nema.


Ostalo

 Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete:
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (1):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.