Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


logo

Odobrenje za korišćenje brojeva i/ili adresa
Naziv usluge

 Odobrenje za korišćenje brojeva i/ili adresa


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis licence

 Pravo na korisćenje brojeva i/ili adresa
Odobrenje se izdaje na zahtjev operatora, koje se podnosi na propisanom obrascu


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

 Arhiva Agencije

Bulevar Džordža Vašingtona 56  Podgorica

kontakt osoba: Nebojša Čuljković

telefon: (0)20 406 727

fax: (0)20 406 702


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Korišćenje javnih elektronskih komunikacionih mreža ili pružanje javnih elektronskih komunikacionih usluga


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Zahtjev – propisani obrazac koji se nalazi na sajtu Agencije

Dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva


Rok za izdavanje licence

15 dana


Period važenja licence

Do 10 godina
(izuzetak brojevi 116xxx – 5 godina)


Uslovi za produženje važenja licence

ZEK nije propisao uslove za produženje važenja odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresaPostupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Odobrenje za korišćenje brojeva i/ili adresa Agencija će oduzeti, shodno članu 136 ZEK-a, ako:        

1) je odobrenje za korišćenje brojeva i/ili adresa izdato na osnovu netačnih podataka;       

2) nosilac odobrenja ne poštuje uslove propisane ovim zakonom ili odobrenjem;       

3) nosilac odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa nije započeo da koristi dodijeljene brojeve i/ili adrese u roku od godinu dana od dana dodjele; 

4) godišnja naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa nije plaćena ni nakon upozorenja;      

5) dođe do zabrane obavljanja djelatnosti, u skladu sa zakonom; 

6) dođe do značajnih izmjena plana numeracije ili plana adresiranja, a nije moguće izvršiti izmjenu odobrenja zbog neraspoloživosti adekvatnog resursa.   

Na osnovu rješenja Agencije o oduzimanju brojeva i/ili adresa, operatori su dužni da isključe te brojeve i/ili adrese iz saobraćaja  javnih telefonskih mreža u roku određenom rješenjem.   

Naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa koja je plaćena za godinu u kojoj je oduzeto odobrenje za korišćenje ne vraća se.  U slučaju oduzimanja odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa, na osnovu razloga iz stava 1 tačka 6 ovog člana, operatori i korisnici nemaju pravo na naknadu troškova.
Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Godišnja naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa

(2371 Naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa iz Plana numeracije i Plana adresiranja)

Jednokratna naknada za obradu zahtjeva koju utvrđuje AgencijaPravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o elektronskim komunikacijama –ZEK (“Sl. list CG”, br.40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), Plan numeracije (“Sl. list CG”, br. 21/14 i 12/17), Plan adresiranja (“Sl. list CG”, broj 21/14), Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje numeracije i/ili adresa (“Sl. list CG”, broj 13/14, Pravilnik o načinu korišćenja i načinu i uslovima dodjele brojeva iz numeričkog opsega “116” (“Sl. list CG”, broj 15/14), Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa za 2021 godinu, broj 0901-290/1 (ovu odluku Agencija donosi svake godine po ZEK-u)


Korisni linkovi

 www.ekip.me


Originalni obrasci (formulari zahtjeva za izdavanje licence)

 www.ekip.me


Ostalo

 Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete:


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.