Komisija za tržište kapitala


logo

Dozvola za obavljanje depozitarnih poslova




Naziv usluge

Dozvola za obavljanje depozitarnih poslova 


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržiše kapitala


Opis

Obavljanje depozitarnih poslova u vezi sa imovinom investicionih fondova


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici Komisija za tržiše kapitala,

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje depozitarnih poslova, podnosilac zahtjeva je dužan da podnese Komisiji sljedeću dokumentaciju:

·         akt o osnivanju depozitara;

·         odobrenje Centralne banke Crne Gore kada je podnosilac zahtjeva banka;

·         statut depozitara;

·         pravila poslovanja depozitara;

·         akt kojim se propisuju naknade za obavljanje depozitarnih poslova;

·         plan obavljanja depozitarnih poslova;

·         dokaz o kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o organizacionoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o tehničkoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o vođenju u poslovnim knjigama posebne evidencije o hartijama od vrijednosti i klijentima u čije ime obavlja depozitarne poslove - za obavljanje poslova otvaranja i vođenja depozitarnog računa;

·         dokaz da je uredila adekvatne i efikasne postupke interne kontrole i da je u obavljanju depozitarnih poslova obezbijedila njihovu redovnu primjenu,

·         dokaz da je u obavljanju depozitarnih poslova uredila adekvatne postupke zaštite svojih klijenata,

·         dokaz da posjeduje standardnu dokumentaciju za sve depozitarne poslove koje namjerava da obavlja,

dokaz o uplati propisane naknade. 


Rok za izdavanje licence

30 dana od dana uredno podnijetog zahtjeva


Period važenja licence

Neograničen odnosno do prestanka ispunjavanja uslova pod kojima je licenca izdata. 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

U slučaju prestanka ispunjavanja uslova i obaveza propisanih Zakonom o investicionim fondovima, Pravilima o obavljanju depozitarnih poslova i drugim propisima i aktima depozitara na osnovu kojih je izdata dozvola i data saglasnost, Komisija nalaže otklanjanje nedostataka, a može i izreći mjeru suspenzije ili oduzimanja dozvole za obavljanje depozitarnih poslova, kao i oduzimanje saglasnosti licu koje rukovodi poslovima depozitara.


Naknada za izdavanje licence i administrativne takse

·         dozvola za obavljanje depozitarnih poslova: 2.500 eura;

·         saglasnost na imenovanje lica koje će rukovoditi depozitarnim poslovima: 500 eura;

·         saglasnost na pravila poslovanja i njihove izmjene i dopune: 500 eura;

·         godišnja naknada za kontrolu godišnjeg i mjesečnih izvještaja depozitara: 3.000 eura


Dokumentacija koju korisnik prilaže

       ·        akt o osnivanju depozitara;

·         odobrenje Centralne banke Crne Gore kada je podnosilac zahtjeva banka;

·         statut depozitara;

·         pravila poslovanja depozitara;

·         akt kojim se propisuju naknade za obavljanje depozitarnih poslova;

·         plan obavljanja depozitarnih poslova;

·         dokaz o kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o organizacionoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o tehničkoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o vođenju u poslovnim knjigama posebne evidencije o hartijama od vrijednosti i klijentima u čije ime obavlja depozitarne poslove - za obavljanje poslova otvaranja i vođenja depozitarnog računa;

·         dokaz da je uredila adekvatne i efikasne postupke interne kontrole i da je u obavljanju depozitarnih poslova obezbijedila njihovu redovnu primjenu,

·         dokaz da je u obavljanju depozitarnih poslova uredila adekvatne postupke zaštite svojih klijenata,

·         dokaz da posjeduje standardnu dokumentaciju za sve depozitarne poslove koje namjerava da obavlja,

dokaz o uplati propisane naknade. 


Pravna podloga

Član 18 Zakona o investicionim fondovima


Korisni linkovi

Zakon o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11)




Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.