Komisija za tržište kapitala


logo

Dozvola za organizovanje i upravljanje Otvorenim investicionim fondom
Naziv usluge

Dozvola za organizovanje i upravljanje Otvorenim investicionim fondom


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržište kapitala


Opis

Dozvolom za organizovanje i upravljanje zajedničkim investicionim fondom izdaje licenca društvu za upravljanje za osnivanje zajedničkih investicionih fondova, koji se osnivaju sa ciljem prikupljanja sredstava i ulaganja prikupljenog kapitala po principu disperzije rizika.


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici Komisija za tržište kapitala,

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

64.30 Povjerenicki fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slicni finansijski entiteti


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za formiranje zajedničkog fonda, Društvo je dužno da podnese Komisiji sljedeću dokumentaciju:

1) pravila o upravljanju zajedničkim fondom;

2) predlog prospekta;

3) informacije o depozitaru,

4) predlog ugovora sa depozitarom;

5) dokaz da je Društvo zaposlilo dva investiciona menadžera zajedničkog fonda;

6) ovlasćenje za lice sa kojim će Komisija saradivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

7) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji i

8) druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija.


Rok za izdavanje licence

Komisija, u roku od 60 dana od dana prijema uredno podnijetog zahtjeva, donosi rješenje o davanju dozvole za formiranje zajedničkog fonda ili rješenje o odbijanju zahtjeva.


Period važenja licence

Neograničen


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Likvidacija investicionog fonda

Transformacija investicionog fonda


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Društvo za upravljanje investicionim fondom i zajednički fond plaćaju naknadu prilikom podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti na:

1) pravila o upravljanju zajedničkim fondom - u iznosu od 500 EUR;

2) prospekt investicionog fonda - u iznosu od 500 EUR; i

3) dokument "ključne informacije za investitore" zajedničkog fonda - u iznosu od 200 EUR.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za formiranje zajedničkog fonda, Društvo je dužno da podnese Komisiji sljedeću dokumentaciju:

1) pravila o upravljanju zajedničkim fondom;

2) predlog prospekta;

3) informacije o depozitaru,

4) predlog ugovora sa depozitarom;

5) dokaz da je Društvo zaposlilo dva investiciona menadžera zajedničkog fonda;

6) ovlasćenje za lice sa kojim će Komisija saradivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

7) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji i

8) druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija.


Pravna podloga

Član 130 Zakona o investicionim fondovima propisuje da:

(1) Investicioni fondovi moraju imati dozvolu za rad izdatu u skladu sa ovim zakonom.

(2) Komisija u postupku izdavanja dozvole za rad investicionom fondu cijeni usklađenost osnivačkog akta, pravila o upravljanju fondom i prospekta sa ovim zakonom.


Korisni linkovi

Zakon o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11)
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.