Centralna banka Crne Gore


logo

Dozvola za rad platnog sistema
Naziv usluge

 Dozvola  za rad platnog sistema


Organ zadužen za sprovođenje

 Centralna banka Crne Gore


Nadzorni organ

Centralna banka Crne Gore


Opis licence

Dozvola za rad platnog sistema omogućava operateru platnog sistema upravljanje platnim sistemom. Dozvola se izdaje u formi Rješenja koje donosi Savjet Centralne banke Crne Gore.


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

Zahtjev za izdavanje dozvole za  rad platnog sistema sa pratećom dokumentacijom  podnosi se Sektoru za platni promet – Direkcija za regulativu, licenciranje, odobrenja, kontrolu i mjere.

Adresa: Bulevar sv. Petra Cetinjskog br. 6, 81000 Podgorica

Kontakt:

tel: +382 20 480 308

fax +382 20 665 359

e-mail: info@cbcg.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 6619-Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad platnog sistema propisana je odredbama člana 135 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14).


Rok za izdavanje licence

 Rok za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad platnog sistema je 90 dana od dana predaje zahtjeva, odnosno 90 dana od dana predaje svih potrebnih podataka i dokumentacije u slučaju kada podnijeti zahtjev i priložena dokumentacija nijesu potpuni. (čl. 169 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14)).


Period važenja licence

 Dozvola važi do sticanja uslova za oduzimanje dozvole za rad platnog sistema.


Uslovi za produženje važenja licence

 Dobijena dozvola ne podliježe uslovima za produženje važenja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Razlozi za oduzimanje dozvole za rad platnog sistema propisani su odredbama člana 138 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14).


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za odlučivanje po zahtjevu  za izdavanje dozvole za rad platnog sistema  propisana je Odlukom o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna Banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11 i 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17) – tarifni br. 9


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad platnog sistema propisana je odredbama člana 135 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14).


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

  • Zakon o platnom prometu (˝Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14),
  • Odluka o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna Banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11, 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18, 109/21).


Korisni linkovi

 www.cbcg.me   
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (3):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.