Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore


logo

Odobrenje za uvoz rizičnih ljekova
Naziv usluge

 Odobrenje za uvoz rizičnih ljekova 


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za ljekove i medicinska sredstva


Nadzorni organ

 Ministarstvo zdravlja


Opis

 Odobrenje na osnovu kojeg se uvoze rizični ljekovi - imunološki ljekovi i ljekovi iz krvi i plazme koji ima dozvolu za stavljanje lijeka u promet


Gdje i kako

 Zahtjev za dobijanje odobrenje za uvoz rizičnih ljekova se podnosi na arhivi Agencije svakog radnog dana u terminu od 09-12h, a informacije u pogledu zahtjeva se u vremenu od 13h do 15h mogu dobiti na:

Telefoni:
+382 (20) 310 280
+382 (20) 310 281
+382 (20) 310 580

Fax:
+382 (20) 310 581

email:
uvozljekovi@calims.me

nemanja.turkovic@calims.me

Kontakt osoba:

Nemanja Turković


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Promet ljekova


Period važenja licence

Do završetka uvoza količina naznačenih na Rješenju.


Uslovi za produženje važenja licence

Odobrenje za uvoz rizičnih ljekova se ne može produžavati već podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjev za izdavanje novog odobrenja.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

U slučaju da se javi neka sumnja na zloupotrebu može se pokrenuti postupak o stavljanju odobrenja van snage.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Visina naknade za izdavanje odobrenja za uvoz imunološkog lijeka i lijeka iz krvi i plazme koji ima dozvolu za stavljanje lijeka u promet, propisana je Odlukom o načinu plaćanja i visini naknada za izdavanje dozvola, sertifikata i odobrenja za proizvodnju i promet ljekova ("Službeni list CG", br. 22/13 od 17.05.2013.god.) i iznosi 50 eura


Pravna podloga

Zakon o ljekovima ("Službeni list CG", br. 56/11 i br. 06/13)

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 60/03, br. 73/10 i br. 32/11) Napomena: propis se primjenjuje na postupke pokrenute do 01.07.2017. godine
 

Zakon o upravnom postupku ("Službeni list CG" br. 056/14, 020/15, 040/16 i 037/17) Napomena: propis se primjenjuje na postupke pokrenute od 01.07.2017. godine


Korisni linkovi

 www.calims.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.