Uprava policije


logo

Prijava korupcije Upravi policije

Izvršavanje ove usluge je dostupno svakome. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava korupcije Upravi policije


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava policije


Opis

Ovdje možete prijaviti krivična djela sa elementima korupcije:

-Primanje i davanje mita;

-Zloupotreba službenog položaja;

-Protivpravno primanje i davanje poklona;

-Pronevjera i dr.


Korisni linkovi

 Uprava policije
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (2):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.