Uprava policije


logo

Prijave javnog okupljanja i prijave javne priredbe
Naziv usluge

Prijave javnog ukupljanja i prijave javne priredbe


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava policije


Opis

Prijava javnog okupljanja i prijava priredbe podnose se na obrascima koji su propisani pravilnikom.


Korisni linkovi

Uprava policije


Pravna podloga

Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (26):

Da (17):
Ne (5):
Djelimično (4):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.