Uprava policije


logo

Uložite primjedbu

Izvršavanje ove usluge je dostupno svakome. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Uložite primjedbu


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava policije


Opis

Ovdje možete, elektronskim putem, uložiti primjedbu, sugestiju ili pohvalu Upravi policije.


Gdje i kako

Prijavu možete, pored Portala eUprave, uložiti i na sajtu Uprave policije.


Korisni linkovi

Uprava policije
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (6):

Da (1):
Ne (3):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.