Ministarstvo pravde


logo

Zahtjev za nadovjeru dokumenata
Naziv usluge

Zahtjev za nadovjeru dokumenta


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava


Opis

Nadovjera isprava, osim takse na zahtjev, plaća se taksa  za samu ovjeru koja zavisi od broja listova same isprave koja se ovjerava i od jezika na kojem je napisana isprava, tako da se ne može unaprijed odrediti iznos takse već se taksa obračunava u konkretnom predmetu kada stranka donese ispravu. Žiro račun je isti  i za  punu ovjeru, takozvanu nadovjeru i za ovjeru pečatom Apostille.

Nadovjera podrazumijeva da stranka ispravu prvo ovjeri u nadležnom osnovnon sudu (prema mjestu izadavanja isprave), zatim se ovejera nastavlja u Ministarstvu pravde, nakon toga u Ministarstvu vanjskih poslova. Službenik za ovjeru je u obavezi da provjeri ispravnost obavljene ovjere kod suda, pa ukoliko je ovjera u redu nastavlja proces legalizacije isprave.

Žiro račun Ministarstva pravde na koji se uplaćuje taksa je: 832-3161233-91. 

Da li je potrebna ovjera pečatom Apostille ili nadovjera zavisi od toga u kojoj državi će se isprava upotrijebiti i vrsta ovjere zavisi od postojanja ili nepostojanja bilateralnih ugovora koji regulišu i pitanje upotreba isprava, kao i od toga da li konkretna država potpisnica Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava , Hag. 5. oktobar 1961. godine.

Spisak bilateralnih ugovora i konvencija koji obavezuju Crnu Goru se već nalazi na sajtu Ministarstva pravde.


Gdje i kako

Procedura podrazumijeva da stranka u pisarnici Ministarstva pravde, Vuka Karadžića br.3, podnese zahtjev na već otkucanom obrascu, Zahtjev se zavodi i stranka sa zahtjevom i ispravom dolazi kod službenika za ovjeru. 
 
Rok za ovjeru  se vrši odmah po dolasku stranke i završava se dok stranka uplati taksu.  


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde

Međunarodni ugovori 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (29):

Da (6):
Ne (16):
Djelimično (7):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.