Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za korišćenje elektronskog servisa za privredu

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Elektronski servis za privredu 


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

Zahtjev za korišćenje elektronskog servisa za privredu


Gdje i kako

Zahtjev za korišćenje Elektronskog servisa za privredu mogu podnijeti svi zainteresovani učesnici u carinskom postupku, koji omogućava uvid u stanje bankarskih garancija u realnom vremenu, obuhvata i uvid u stanje ukupnog duga i uplata prema Upravi carina.

Zahtjev za elektronski servis za privredu možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom Portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Uprave prihoda i carina, Oktobarske revolucije br. 128., 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Za svaki zahtjev plaća se administrativna taksa, u visini propisanoj Zakonom o administrativnim taksama, u iznosu od 10,00 EUR i to:

- Žiro račun: 805-100-45

- Model: 05

- Poziv na broj odobrenja: 30007-17-009-5000000

- Iznos 10 EUR

Zahtjev za korišćenje elektronskog servisa za privredu nalazi se na sajtu Uprave carina: http://www.upravacarina.gov.me/uprava  


Korisni linkovi

Link za pristup aplikaciji nalazi se na sajtu Uprave carina:

http://garancije.carina.co.me/Garancije/Garancije.html


Pravna podloga

Stručno uputstvo za popunjavanje zahtjeva za korišćenje elektronskog servisa, nalazi se uz zahtjev.


Originalni obrazci

Obrazac zahtjeva za korišćenje elektronskog servisa za privredu


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (0):
Ne (2):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.