Uprava prihoda i carina


logo

Prilog 2 – ERP02 Zahtjev za ERP u produkciji

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava podnosioca za ERP02 u produkciji sa Upravom Carina 


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

Prijava za rad u produkciji ERP02 sa Upravom Carina


Gdje i kako

Prijavu popunjava deklarant kao zahtjev za dobijanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom prihoda i carina. Na jednoj prijavi moguće je specificirati vise lokacija sa različitim provajderima za elektronsko podnošenje carinskih deklaracija. U tom slučaju se duplira onaj dio formulara koji se odnosi na elektronsku razmjenu podataka.

Zahtjev za elektronsku razmjenu podataka možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Uprave prihoda i carina, Oktobarske revolucije br. 128., 81 000 Podgorica, Crna Gora.
Za svaku prijavu plaća se administrativna taksa u visini propisanoj Zakonom o administrativnim taksama u visini od 10 EUR i to:
- Žiro račun 805-100-45
- Model: 05
- Poziv na broj odobrenja: 30007-16-009-5000000
- Iznos 10 EUR
Uslovi koje mora ispunjavati pojedina prijava nalaze se na sajtu Uprave prihoda i carina


Korisni linkovi

Uprava prihoda i carina


Pravna podloga

Stručno uputstvo za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom carina 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.