Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Црне Горе


лого

М4К образац
Назив услуге

М4К образац


Орган задужен за спровођење

Фонд пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе


Надзорни орган

Министарство рада и социјалног старања


Опис

Пријава података на основу које се утврђује стаж осигурања, зарада односно накнада зараде остварене по основу привремене спријечености за рад (боловање), а које служе за израчун личног коефицијента за више осигураника. Подаци са ове пријаве се достављају Фонду ПИО , у електронском облику путем маил-а или на ЦД-у, а по прописаном упутству и процедурама. Након успјешне обраде података у Фонду се листају колективне М4 пријаве, на основу којих надлежни службеник Фонда ПИО , а на основу достављене финансијске документације од стране послодавца, врши контролу уплаћених доприноса. Након контроле приступа се овјери  и потписивању  колективних пријава од стране послодавца и Фонда ПИО и на крају се ажурирају подаци.


Гдје и како

Фонд пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе


Корисни линкови

www.фондпио.ме


Правна подлога

Закон о пензијском и инвалидском осигурању Црне Горе (Сл. лист РЦГ 54/03)

Правилник о обрасцима пријава података за матичну евиденцију из пензијског и инвалидског осигурања (Сл. лист РЦГ 5/04)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (10):

Да (5):
Не (4):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.