Uprava prihoda i carina


logo

Prilog 4 – ERP04 zahtjev provajdera ERP za rad u produkciji

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev provajdera ERP04 za rad u produkciji 


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

Zahtjev provajdera ERP04 za rad u produkciji 


Gdje i kako

Prijavu popunjava provajder kao zahtjev za dobijanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom prihoda i carina.

Zahtjev za elektronsku razmjenu podataka možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Uprave prihoda i carina, Oktobarske revolucije br. 128., 81 000 Podgorica, Crna Gora.
Za svaku prijavu plaća se administrativna taksa u propisanoj Zakonom o administrativnim taksama u visini od 10 EUR i to:

- Žiro račun: 805-100-45
- Model: 05
- Poziv na broj odobrenja: 30007-16-009-5000000
- Iznos 10 EUR

Uslovi koje mora ispunjavati pojedina prijava nalaze se na sajtu Uprave prihoda i carina
Korisni linkovi

Uprava prihoda i carina


Pravna podloga

Stručno uputstvo za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom prihoda i carina


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.