Uprava prihoda i carina


logo

Prilog 1 - ERP01 Prijava za test ERP sa Upravom prihoda i carina

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prilog 1 - ERP01 Prijava za test ERP sa Upravom prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finasija i socijalnog staranja


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

Prijava za Test ERP sa Upravom prihoda i carina


Gdje i kako

Prijavu popunjava deklarant kao zahtjev za dobijanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom carina. Na jednoj prijavi moguće je specificirati vise lokacija sa različitim provajderima za elektronsko podnošenje carinskih deklaracija. U tom slučaju se duplira onaj dio formulara koji se odnosi na elektronsku razmjenu podataka.
Zahtjev za elektronsku razmjenu podataka možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Uprave prihoda i carina, Oktobarske revolucije br. 128., 81 000 Podgorica, Crna Gora.
Za svaku prijavu plaća se administrativna taksa u visini propisanoj Zakonom o administrativnim taksama, u visini 10,00 EUR i to:
- Žiro račun: 805-100-45
- Model: 05
- Poziv na broj odobrenja: 30007-16-009-5000000
- Iznos 10 EUR
Uslovi koje mora ispunjavati pojedina prijava nalaze se na sajtu Uprave prihoda i carina:


Pravna podloga

Stručno uputstvo za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom carina 


Korisni linkovi

Uprava prihoda i carina


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.