Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore


logo

Zahtjev za invalidsku penziju
Naziv usluge

Zahtjev za invalidsku penziju


Organ zadužen za sprovođenje

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore


Nadzorni organ

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Opis

Invalidnost postoji kad kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju, koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastane potpuni gubitak radne sposobnosti. Invalidnost postoji i kad kod osiguranika zaposlenog zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastane djelimični gubitak radne sposobnosti od 75%. Invalidnost može nastati zbog povrede na radu, profesionalne bolesti, povrede van rada ili bolesti.
Fond određuje obavezan kontrolni pregled korisnika prava, najkasnije u roku od tri godine od dana utvrđivanja invalidnosti, osim u slučajevima propisanim opštim aktom Fonda.
Osiguranik kod koga nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, stiče pravo na punu invalidsku penziju.
Osiguranik kod koga nastane djelimični gubitak radne, stiče pravo na djelimičnu invalidsku penziju.
Invalid rada, je osiguranik koji je na osnovu invalidnosti stekao pravo na invalidsku penziju.
Osiguranik kod koga je utvrđen gubitak radne sposobnosti, može biti zaposlen jednu četvrtinu punog radnog vremena.

Uz zahtjev treba priložiti:

- Medicinsku dokumentciju (Obrazac br. 1 ili br. 3 ljekara opšte prakse, nalaze specijalista, otpusne liste i osnovne laboratorijske nalaze)

- Opis radnog mjesta (obrazac se dobija u ovoj Službi)

- Izvod iz radne knjižice

- Izvod iz matične knjige rodjenih

- Radnu knjižicu (na uvid )

- Ličnu kartu ( na uvid )

- Navesti da li osiguranik ima staž u bivšoj Jugoslovenskoj Republici.


Gdje i kako

Zahtjev se podnosi lično u prostorijama područnih jedinica Fonda PIO


Korisni linkovi

www.fondpio.me


Pravna podloga

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Crne Gore


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (18):

Da (10):
Ne (5):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.