Управа за катастар и државну имовину


лого

Евиденција о непокретностима и правима на њима
Назив услуге

Евиденција о непокретностима и правима на њима


Орган задужен за спровођење

Управа за катастар и државну имовину


Надзорни орган

Министарство финансија


Опис

Геодетско-катастарски информациони систем је основни подсистем информационог система државних органа који на јединствен начин обезбјеђује евиденцију геодетских и катастарских података о непокретностима и правима на њима, приступ подацима од стране овлашћених корисника независно од њихове локације, размјену података и информација између субјеката информационог система државних органа.

Управа за некретнине је реализовала надоградњу катастарског информационог система који ће омогућити  свим нашим корисницима, да на брз и ефикасан начин прегледају податке катастарских евиденција у складу са законскомрегулативом. 

Један од главних задатака које је нови систем обезбиједио је он-лине приступ подацима из катастарских евиденција у реалном времену путем wеб прегледача,  кроз wеб апликацију е-Катастар.


Гдје и како

Подацима се може приступити путем wеба на линку: хттп://www.некретнине.цо.ме/ме/Катастарски_подаци.асп

Захтјев за издавање извода из Евиденција о непокретностима и правима на њима (увјерења и листови непокретности) може се поднијети у просторијама  Управа за катастар и државну имовину на адреси: Улица Брацана Брацановића бб, 81000 Подгорица, Црна Гора.


Корисни линкови

хттп://www.некретнине.цо.ме/ме/Катастарски_подаци.асп


Правна подлога

Закон о државном премјеру и катастру непокретности
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1108):

Да (136):
Не (923):
Дјелимично (49):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.