Direkcija za zaštitu tajnih podataka


logo

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacama za pravno lice, koji podnosi zakonski zastupnik pravnog lica
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacama za pravno lice, koji podnosi zakonski zastupnik pravnog lica


Organ zadužen za sprovođenje

Direkcija za zaštitu tajnih podataka


Nadzorni organ

Ministarstvo odbrane


Opis

Dozvola za pristup tajnim podacima je akt kojim se pravnom i fizičkom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje tajnog podatka.

Pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLJIVO" može imati lice kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima.

Za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLJIVO" podnosi se zahtjev.

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima za pravno lice ili drugog zaposlenog u pravnom licu podnosi zakonski zastupnik pravnog lica.

Prije izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima sprovodi se bezbjednosna provjera. Bezbjednosnu provjeru sprovodi Agencija za nacionalnu bezbjednost. Takođe, prije izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima Direkcija provjerava da li su u  pravnom licu obezbijeđene mjere za zaštitu tajnih podataka.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima za pravno lice, zakonski zastupnik pravnog lica može podnijeti preko dostavljača (kurira) ili preko poštanske službe, na adresu Direkcija za zaštitu tajnih podataka, ulica Jovana Tomaševića broj 29 (zgrada Ministarstva odbrane),  81 000 Podgorica, Crna Gora. Zahtjev se podnosi na obrascu, uz koji se prilažu propisani dokazi. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, web stranice Direkcije (www.nsa.gov.me) i u prostorijama Direkcije za zaštitu tajnih podataka. Na zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacama ne plaća se taksa. 


Korisni linkovi

Direkcija za zaštitu tajnih podataka (www.nsa.gov.me)


Pravna podloga

Zakon o tajnosti podataka ("Službeni list Crne Gore", br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15); i

Pravilnik o sadržini i obliku dozvole za pristup tajnim podacima ("Službeni list Crne Gore", br. 71/08)


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.