Direkcija za zaštitu tajnih podataka


logo

Zahtjev za produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacama za članove radnih tijela koja obrazuje Vlada Crne Gore, koji podnosi Generalni sekretar Vlade Crne Gore
Naziv usluge

Zahtjev za produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacama za članove radnih tijela koja obrazuje Vlada Crne Gore, koji podnosi Generalni sekretar Vlade Crne Gore


Organ zadužen za sprovođenje

Direkcija za zaštitu tajnih podataka


Nadzorni organ

Ministarstvo odbrane


Opis

Dozvola za pristup tajnim podacima je akt kojim se pravnom i fizičkom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje tajnog podatka.

Pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLJIVO" može imati lice kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, izuzev lica iz člana 26 Zakona o tajnosti podataka, koja ostvaruju pristup tajnim podacima bez dozvole za pristup tajnim podacima.

Za izdavanje i produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLJIVO" podnosi se zahtjev.

Prije izdavanja dozvole i produženja važenja dozvole za pristup tajnim podacima sprovodi se bezbjednosna provjera.

Dozvola za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO" važi tri godine.

Dozvola za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "TAJNO" važi pet godina.

Dozvola za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "POVJERLJIVO" važi deset godina.

Najkasnije 180 dana prije isteka važenja dozvole za pristup tajnim podacima može se podnijeti zahtjev za produženje važenja dozvole.


Gdje i kako

Zahtjev za produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima za članove radnih tijela koja obrazuje Vlada Crne Gore, Generalni sekretar Vlade Crne Gore može podnijeti preko dostavljača (kurira) ili preko poštanske službe, na adresu Direkcija za zaštitu tajnih podataka, ulica Jovana Tomaševića broj 29 (zgrada Ministarstva odbrane),  81 000 Podgorica, Crna Gora. Zahtjev se podnosi na obrascu, uz koji se prilažu propisani dokazi. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, web stranice Direkcije (www.nsa.gov.me) i u prostorijama Direkcije za zaštitu tajnih podataka. Na zahtjev za produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacama ne plaća se taksa.


Korisni linkovi

Direkcija za zaštitu tajnih podataka (www.nsa.gov.me)


Pravna podloga

Zakon o tajnosti podataka ("Službeni list Crne Gore", br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15); i

Pravilnik o sadržini i obliku dozvole za pristup tajnim podacima ("Službeni list Crne Gore", br. 71/08)


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.