Дирекција за заштиту тајних података


лого

Захтјев за издавање дозволе за приступ тајним подацама за чланове радних тијела која образује старјешина органа, који подноси старјешина органа
Назив услуге

Захтјев за издавање дозволе за приступ тајним подацама за чланове радних тијела која образује старјешина органа, који подноси старјешина органа


Орган задужен за спровођење

Дирекција за заштиту тајних података


Надзорни орган

Министарство одбране


Опис

Дозвола за приступ тајним подацима је акт којим се правном и физичком лицу обезбјеђује приступ и коришћење тајног податка.

Приступ тајним подацима степена тајности "СТРОГО ТАЈНО", "ТАЈНО" и "ПОВЈЕРЉИВО" може имати лице коме је издата дозвола за приступ тајним подацима, изузев лица из члана 26 Закона о тајности података, која остварују приступ тајним подацима без дозволе за приступ тајним подацима.

За издавање дозволе за приступ тајним подацима степена тајности "СТРОГО ТАЈНО", "ТАЈНО" и "ПОВЈЕРЉИВО" подноси се захтјев.

Прије издавања дозволе за приступ тајним подацима спроводи се безбједносна провјера.


Гдје и како

Захтјев за издавање дозволе за приступ тајним подацима за чланове радних тијела која образује старјешина органа, старјешина органа може поднијети преко достављача (курира) или преко поштанске службе, на адресу Дирекција за заштиту тајних података, улица Јована Томашевића број 29 (зграда Министарства одбране),  81 000 Подгорица, Црна Гора. Захтјев се подноси на обрасцу, уз који се прилажу прописани докази. Образац захтјева можете преузети са овог портала, wеб странице Дирекције (www.нса.гов.ме) и у просторијама Дирекције за заштиту тајних података. На захтјев за издавање дозволе за приступ тајним подацама не плаћа се такса.  


Корисни линкови

Дирекција за заштиту тајних података (www.нса.гов.ме)


Правна подлога

Закон о тајности података ("Службени лист Црне Горе", бр. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15); и

Правилник о садржини и облику дозволе за приступ тајним подацима ("Службени лист Црне Горе", бр.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.