Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Status rezidentnog poreskog obveznika Crne Gore, kod inostranog isplatioca prihoda, rezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti - Obrazac PR-1.

Status rezidentnog poreskog obveznika druge države sa kojom je zaključen sporazum, nerezident dokazuje kod domaćeg isplatioca prihoda, potvrdom o rezidentnosti – Obrazac PR-2, a koja je ovjerena od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident.

Potvrdu o rezidentnosti izdaje nadležni poreski organ, na osnovu zahtjeva za izdavanje potvrde o rezidentnosti - Obrazac ZIPR. Potvrdu nadležni poreski organ izdaje prema prebivalištu, odnosno boravištu, ili glavnom mjestu poslovanja podnosioca zahtjeva.

Uz zahtjev domaće fizičko lice prilaže uvjerenje o prebivalištu (original ili ovjerenu kopiju originala), koje izdaje nadležni organ.

Uz zahtjev, strano fizičko lice prilaže:

1) ovjerenu kopiju važeće strane putne isprave;

2) odobrenje, odnosno rješenje o odobrenju privremenog boravka u Crnoj Gori u trajanju dužem od šest mjeseci u toku kalendarske godine (original ili ovjerenu kopiju originala), odnosno odobrenje stalnog nastanjenja u Crnoj Gori (original ili ovjerenu kopiju originala), koje izdaje nadležni organ;

3) važeći ugovor o radu (original ili ovjerenu kopiju originala) kojim je zasnovan radni odnos kod domaćeg poslodavca, odnosno važeći ugovor o upućivanju na rad u Crnu Goru (original ili ovjerenu kopiju originala).


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi područne jedinice Uprave prihoda i carina, prema prebivalištu, odnosno boravištu, ili glavnom mjestu poslovanja podnosioca.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Uprave prihoda i carina.

Uz elektronski zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 €, na žiro račun 832-3161-26 (obavezan prilog).


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (54):

Da (35):
Ne (12):
Djelimično (7):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.