Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za ovjeru računa za evidentiranje prometa
Naziv usluge

Zahtjev za ovjeru računa za evidentiranje prometa


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

Ovjeru računa za evidentiranje prometa vrši Poreska uprava Crne Gore, kao nadležni organ. Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je da podnesete Zahtjev za ovjeru računa za evidentiranje prometa.


Gdje i kako

Zahtjev je moguće podnijeti putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Uprave prihoda i carina, prema mjestu prebivališta ili glavnom mjestu poslovanja. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Uprave prihoda i carina.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu u 5,00 eura. 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (2):
Ne (3):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.