Uprava za inspekcijske poslove


logo

Prijava nepravilnosti usluga informacionog društva

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava nepravilnosti usluga informacionog društva


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za inspekcijske poslove


Opis

Zakonom o elektronskoj trgovini uređuje se pružanje usluga na razdaljinu, uz naknadu, putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka na lični zahtjev korisnika, odgovornost davalaca usluga informacionog društva i pravila u vezi sa zaključivanjem ugovora u elektronskoj formi.

Zakonom o elektronskoj upravi uređuje se način postupanja državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, javnih službi i pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja kad u vršenju svojih nadležnosti ostvaruju komunikaciju sa građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima elektronskim putem, i kad obrađuju, razmjenjuju i objavljuju podatke i informacije u elektronskom obliku.

Zakon o elektronskoj upravi je objavljen u Službenom listu Crne Gore, broj 32/2014, 30.07.2014.godine.


Gdje i kako

 Nepravilnosti usluga informacionog društva, osim ovim putem (preko portala eUprava), možete prijaviti:

-          preko UIP pozivom na  broj 080555555 ili email: prijava@uip.gov.me,

-          lično preko arhive UIP na adresu ul. Oktobarske revolucije 133, 81000 Podgorica,

-          preko sajta budi odgovoran.


Korisni linkovi

http://www.uip.gov.me


Pravna podloga

Zakon o elektronskoj upravi 

Zakon o elektronskoj trgovini
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (0):
Ne (2):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.