Uprava policije


logo

Prijavite korupciju
Naziv usluge

Prijavite korupciju


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava policije


Nadzorni organ

Ministarstvo unutrašnjih poslova


Opis

Korupciju možete prijaviti na portalu Uprave policije


Korisni linkovi

 Uprava policije
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (3):
Ne (2):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.