Zavod za metrologiju


logo

Zahtjev za stručno mišljenje i/ili pomoć u oblasti metrologije
Naziv usluge

Zahtjev za stručno mišljenje i/ili pomoć u oblasti metrologije


Organ zadužen za sprovođenje

Zavod za metrologiju


Nadzorni organ

Ministarstvo ekonomije


Opis

Podnošenje zahtjeva za stručno mišljenje i/ili pomoć u oblasti metrologije


Gdje i kako

Zahtjev za stručno mišljenje i/ili pomoć u oblasti metrologije možete podnijeti putem pošte ili neposredno na pisarnicu  Zavoda za metrologiju, ulica Arsenija Boljevića bb,  81 000 Podgorica, Crna Gora. Zahtjev možete poslati i telefaksom na broj +382 20 634 651.  Zahtjev se podnosi u slobodnoj formi. Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi  u visini od 2,00 € na žiro račun  832-3161012-75. Naknade za pokriće troškova postupka, zavisno od vrste aktivnosti, propisane su  Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije (,,Službeni list CG’’ br. 73/10) i uplaćuje se na žiro račun 832-975-85.


Korisni linkovi

Zavod za metrologiju

Ministarstvo ekonomije


Pravna podloga

Zakon o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08 i 40/11)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10)


Originalni obrasci

Zahtjev se podnosi u slobodnoj formi
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.