Zavod za metrologiju


logo

Zahtjev za vanredni pregled zakonskih mjerila u upotrebi

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za vanredni pregled zakonskih mjerila u upotrebi


Organ zadužen za sprovođenje

Zavod za metrologiju


Nadzorni organ

Ministarstvo ekonomije


Opis

Podnošenje zahtjeva za vanredni pregled zakonskih mjerila u upotrebi


Gdje i kako

Zahtjev za vanredni pregled zakonskih mjerila u upotrebi možete podnijeti putem pošte ili neposredno na pisarnicu  Zavoda za metrologiju, ulica Arsenija Boljevića bb,  81 000 Podgorica, Crna Gora. Zahtjev možete poslati i telefaksom na broj +382 20 634 651.  Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi  u visini od 2,00 € na žiro račun  832-3161012-75. Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o  potrebnim podacima, prilozima i administrativnoj taksi. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, webstranici i pisarnici  Zavoda za metrologiju. Naknade za pokriće troškova postupka, zavisno od vrste aktivnosti, propisane su Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije (,,Službeni list CG’’ br. 73/10) i uplaćuje se na žiro račun 832-975-85


Korisni linkovi

Zavod za metrologiju

Ministarstvo ekonomije


Pravna podloga

Zakon o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08 i 40/11)

Uredba o zakonskim mjernim jedinicama („Sl. list CG“, br. 22/09, 72/15 i 67/20)

Uredba o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG“, br. 81/09 i 13/17)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10)

Pravilnik o vanrednom pregledu zakonskih mjerila u upotrebi („Sl. list CG“, br. 19/11)


Originalni obrasci

Obrazac zahtjeva za vanredni pregled zakonskih mjerila u upotrebi


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.