Direkcija za zaštitu tajnih podataka


logo

Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Direkcije za zaštitu tajnih podataka

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Direkcije za zaštitu tajnih podataka


Organ zadužen za sprovođenje

 Direkcija za zaštitu tajnih podataka


Opis

 Ovdje možete elektronskim putem podnijeti zahtjev za pristup informaciji


Gdje i kako

 Osim na Portalu eUprave zahtjev za pristup informaciji možete podnijeti i u prostorijama Direkcije za zaštitu tajnih podataka na adresi: Jovana Tomaševića 29, Podgorica


Korisni linkovi

Direkcija za zaštitu tajnih podataka


Pravna podloga

 Zakon o slobodnom pristupu informacijama
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.