Agencija za investicije Crne Gore


logo

Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Agencije za investicije Crne Gore

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Agencije za investicije Crne Gore


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za strane investicije


Opis

 Ovdje možete podnijeti elekronski zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Agencije za strane investicije


Gdje i kako

 Zahtjev moćžete podnijeti i na adresi Agencije za strane investicije: Kralja Nikole 27, Podgorica, Crna Gora


Korisni linkovi

Agencija za strane investicije


Pravna podloga

 Zakon o slobodnom pristupu informacijama
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (0):
Ne (4):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.