Sekretarijat za zakonodavstvo


logo

Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Sekretarijata za zakonodavstvo

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Sekretarijata za zakonodavstvo


Organ zadužen za sprovođenje

 Sekretarijat za zakonodavstvo


Opis

 Ovdje možete podnijeti elektronskim putem Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Sekretarijata za zakonodavstvo


Gdje i kako

 Zahtjev možete podnijeti i na adresi Sekretarijata za zakonodavstvo na adresi: Vuka Karadžića br.3. 81000 Podgorica


Korisni linkovi

Sekretarijat za zakonodavstvo


Pravna podloga

Zakon o slobodnom pristupu informacijama
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.