Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Uprave prihoda i carina

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Uprave prihoda i carina


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Ovdje možete elektronskim putem podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Uprave prihoda i carina


Gdje i kako

Osim na Portalu eUprava, Zahtjev za slobodan pristup informacijama možete podnijeti i putem e-maila: ana.maras@tax.gov.me, kao i putem pošte ili neposredno na arhivi Centrale Uprave prihoda i carina, na adresi: Bulevar Šarla De Gola br. 2. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Uprave prihoda i carina.

O zahtjevu nadležni poreski organ odlučuje rješenjem kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji ili njenom dijelu ili zahtjev odbija. 

Poreski organ je dužan da po zahtjevu donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva, u roku od 15 dana od dana urednog podnošenja zahtjeva.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (37):

Da (5):
Ne (29):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.