Uprava za inspekcijske poslove


logo

Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za inspekcijske poslove


Opis

 Ovdje možete podnijeti elektronski obrazac zahtjeva za slobodan pristup informacijama.


Gdje i kako

 Zahtjev za slobodan pristup informacijama možete podnijeti i na adresi Uprave ze inspekcijske poslove, adresa: Ul. Oktobarske revolucije br. 130, 81000 Podgorica


Korisni linkovi

Uprava za inspekcijske poslove


Pravna podloga

Zakon o slobodnom pristupu informacijama
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (21):

Da (2):
Ne (19):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.