Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma


logo

Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma


Opis

 Ovdje možete podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Uprave za sprječavanje novca i finansiranja terorizma


Gdje i kako

 Zahtjev za slobodan pristup informacijama možete dostaviti i na adresu Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, na adresi: Novaka Miloševa bb, 81000 Podgorica


Korisni linkovi

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma


Pravna podloga

 Zakon o slobodnom pristupu informacijama
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (9):

Da (0):
Ne (9):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.