Ministarstvo finansija


logo

Upis marki duvanskih proizvoda u registar
Naziv usluge

Upis marki duvanskih proizvoda u registar


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Dokumentacija

1. Akt nadležnog organa o registraciji robne marke (ukoliko ga ima)
2. Ugovor o licencnoj proizvodnji duvanskih proizvoda zaključen između proizvođača duvanskog proizvoda i vlasnika licence, za proizvodnju duvanskih proizvoda u Crnoj Gori

3. Dokaz da je ovlašćen od strane inostranog proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno ovlašćenog distributera za distibuciju duvanskih proizvoda na teritoriji Crne Gore


Taksa - naknada

Administrativna taksa 10
Naknade nema


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

832-3161419-18


Pravna podloga

Zakon o duvanu (Sl. list CG, br. 48/08 76/08 40/11 i 42/15)


Korisni linkovi

www.mif.gov.me


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.